logo Sejarah - Papuaweb - History honai/home page

(Update terakhir - 24 Juni, 2009)

(Last update - 24 June, 2009)

Sebelum tahun 1828

Before the year 1828

Collingridge, George 1906 The First Discovery of Australia and New Guinea, William Brooks and Company, Sydney (cutipan bergambar).

Collingridge, George 1906 The First Discovery of Australia and New Guinea, William Brooks and Company, Sydney (illustrated extracts).

Haga, Kol. A. 1885 Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche Eilanden. Historische Bijdrage ±1500-1883, Batavia: W. Bruining & Co.; 's Hage: M. Nijhoff [daftar isi saja - Eerste & Tweede Deel dan bagian-2 peta 8Mb].

Haga, Kol. A. 1885 Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche Eilanden. Historische Bijdrage ±1500-1883, Batavia: W. Bruining & Co.; 's Hage: M. Nijhoff [table of contents only - Volumes One & Two and sections of map 8Mb].

Wichmann, Dr Arthur 1909 NOVA GUINEA (Vol.I). Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea (bis 1828), Leiden: E.J. Brill.

Wichmann, Dr Arthur 1909 NOVA GUINEA (Vol.I). Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea (bis 1828), Leiden: E.J. Brill.


Nederlands Nieuw-Guinea (1828-1899)

Netherlands New Guinea (1828-1899)

Aa, P.J.B.C. Robidé van der 1879 Riezen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea, ondernomen op last der regeering van N ederlandsch-Indie in de jaren 1871, 1872,1875-1876 door de heeren P. van der Crab en J.E. Teysmann, J.G. Coorengel, en A.J. Langeveldt van Hemert en P. Swaan, met geschied- en aardrijkskundige toelichtingen door P.J.B.C.R. van der Aa [daftar isi dan pendahuluan saja pdf 4Mb], Uitgegeven voor Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indië door Martunus Nijhoff, 's Gravenhage. Aa, P.J.B.C. Robidé van der 1879 Riezen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea, ondernomen op last der regeering van N ederlandsch-Indie in de jaren 1871, 1872,1875-1876 door de heeren P. van der Crab en J.E. Teysmann, J.G. Coorengel, en A.J. Langeveldt van Hemert en P. Swaan, met geschied- en aardrijkskundige toelichtingen door P.J.B.C.R. van der Aa [table of contents and introduction only pdf 4Mb], Uitgegeven voor Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indië door Martunus Nijhoff, 's Gravenhage.

Bonaparte, Prince Roland 1885 Les Récents Voyages des Neerlandais a La Nouvelle-Guinée [pdf 6.0Mb], Imprimé pour l'auteur, Versailles [carte/peta/map 880k].

Bonaparte, Prince Roland 1885 Les Récents Voyages des Neerlandais a La Nouvelle-Guinée [pdf 6.0Mb], Imprimé pour l'auteur, Versailles [carte/peta/map 880k].

Bonaparte, Prince Roland 1885a Les Derniers Voyages des Neerlandais a La Nouvelle-Guinée [pdf 2.5Mb], Imprimé pour l'auteur, Versailles [carte/peta/map 880k].

Bonaparte, Prince Roland 1885a Les Derniers Voyages des Neerlandais a La Nouvelle-Guinée [pdf 2.5Mb], Imprimé pour l'auteur, Versailles [carte/peta/map 880k].

de Clercq, F.S.A. 1890 (edisi terbaru dgn terjemahan dalam Bahasa Inggris oleh Paul Michael Taylor dan Marie N. Richards, 1999) Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate, 1890 dicetakan oleh Smithsonian Digital Libraries Editions, Smithsonian Institute, Washingon, D.C. 274 p. [tersedia di halaman ini documen asli dalam Bahasa Belanda dan terjemahan dalam Bahasa Inggris]. de Clercq, F.S.A. 1890 (translated by Paul Michael Taylor and Marie N. Richards, 1999) Ternate: The Residency and Its Sultanate, 1890 Washingon, D.C.: Smithsonian Digital Libraries Editions, Smithsonian Institute, 274 p. [Complete translation and Dutch original available online with many useful references to Papua].

de Clercq, F.S.A. 1893 De West- en Noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Proeve van beschrijving volgens de mededeelingen en rapporten van reizigers en ambtenaren en naar eigen ervaringen (14.6 Mb pdf), Leiden: E.J. Brill [Overgedrukt uit het «Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Jaargang 1893». Peta belum tersedia.] . de Clercq, F.S.A. 1893 De West- en Noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Proeve van beschrijving volgens de mededeelingen en rapporten van reizigers en ambtenaren en naar eigen ervaringen (14.6 Mb pdf), Leiden: E.J. Brill [Overgedrukt uit het «Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Jaargang 1893». Maps not yet available.]

de Clercq, F.S.A. 1893 Ethnographische Beschrijving van de West- en Noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea Met medewerking van J.D.E. Schmeltz, met bijvoeging eener schets der Ethnographie van Duitsch en Britsch Nieuw-Guinea. Met 42 Platen en 51 Tekstillustraties. Leiden: P.W.M. Trap. (xv + 300p.). de Clercq, F.S.A. 1893 Ethnographische Beschrijving van de West- en Noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea Met medewerking van J.D.E. Schmeltz, met bijvoeging eener schets der Ethnographie van Duitsch en Britsch Nieuw-Guinea. Met 42 Platen en 51 Tekstillustraties. Leiden: P.W.M. Trap. (xv + 300p.).

D'Albertis, Luigi Maria 1880 New Guinea: what I did and what I saw, London: Sampson Low, Marston, Searle & Rivington.

D'Albertis, Luigi Maria 1880 New Guinea: what I did and what I saw, London: Sampson Low, Marston, Searle & Rivington.

Earl, George Windsor 1853 The native races of the Indian Archipelago: Papuans [pdf 41.5Mb], London, H. Bailliere.

Earl, George Windsor 1853 The native races of the Indian Archipelago: Papuans [pdf 41.5Mb], London, H. Bailliere.

Goes, H.D.A. van der, et al 1862 Nieuw Guinea, Ethnographisch en Natuurkundig onderzocht en Beschreven in 1858 door een Nederlandsch Indische Commissie [pdf 18.5Mb], Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie door Frederik Muller (Amsterdam) [Platen - pdf 12Mb; Kaarten belum siap].

Goes, H.D.A. van der, et al 1862 Nieuw Guinea, Ethnographisch en Natuurkundig onderzocht en Beschreven in 1858 door een Nederlandsch Indische Commissie [pdf 18.5Mb], Printed for the Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie by Frederik Muller (Amsterdam) [Plates - pdf 12Mb; Maps not yet available].

Leupe, P.A. 1875 De Reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea en de Papoesche Eilanden in de 17e en 18e Eeuw, Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie door Martinus Nijhoff ('s Gravenhage). Leupe, P.A. 1875 De Reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea en de Papoesche Eilanden in de 17e en 18e Eeuw, Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie door Martinus Nijhoff ('s Gravenhage).
Marsden Esq., William 1831 Notice respecting the Natives of New Guinea [pdf 1.2Mb], (From the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. III), London: J.L. Cox.

Marsden Esq., William 1831 Notice respecting the Natives of New Guinea [pdf 1.2Mb], (From the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. III), London: J.L. Cox.

Meyer, Adolf Bernhard 1875 Auszüge aus den auf einer Neu Guinea-Reise in Jahre 1873 geführten Tagebüchern von Adolf Bernhard Meyer als Erläuterung zu den Karten der Geelvink-Bai und des Maccluer-Golfes [pdf 4Mb], Dresden: Königl. Zoologisches Museum [sementara peta-2 hanya siap dlm h/p - pdf 14Mb].

Meyer, Adolf Bernhard 1875 Auszüge aus den auf einer Neu Guinea-Reise in Jahre 1873 geführten Tagebüchern von Adolf Bernhard Meyer als Erläuterung zu den Karten der Geelvink-Bai und des Maccluer-Golfes [pdf 4Mb], Dresden: Königl. Zoologisches Museum [at this stage maps only available in b&w - pdf 14Mb].

Modera, Luitenant J. 1830 Verhaal van eene Reize naar en langs de zuid-westkust van Nieuw-Guinea, gedaan in 1828, door Z.M.Corvet Triton, en Z.M.Coloniale Schoener de Iris, Haarlem: Vincent Loosjes [voorberiht 1.7Mb dan kaart 920k].

Modera, Luitenant J. 1830 Verhaal van eene Reize naar en langs de zuid-westkust van Nieuw-Guinea, gedaan in 1828, door Z.M.Corvet Triton, en Z.M.Coloniale Schoener de Iris, Haarlem: Vincent Loosjes. [forward 1.7Mb and map 920k].

Overweel, Jeroen 2002 Keep Them Out! Early Nineteenth Century English and Dutch rivalry in eastern Indonesia and Australia, and the founding of Merkus-oord [rtf 100k - artikel yg belum diterbit].

Overweel, Jeroen 2002 Keep Them Out! Early Nineteenth Century English and Dutch rivalry in eastern Indonesia and Australia, and the founding of Merkus-oord [rtf 100k - unpublished article].

Rosenberg, C.B.H. von 1875 Reistochten naar de Geelvinkbaai of Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff [dengan ilustrasi lengkap].

Rosenberg, C.B.H. von 1875 Reistochten naar de Geelvinkbaai of Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff [fully illustrated].


Nederlands Nieuw-Guinea (1900-1945)

Netherlands New Guinea (1900-1945)

1916 De uitkomsten der verrichtingen van de militaire exploratie in Nederlandsch Nieuw Guinea [pdf 2.0Mb], Batavia: G. Kolff & Co. [peta].

1916 The Results obtained of Military Explorationwork in Dutch New Guinea [pdf 2.0Mb], Batavia: G. Kolff & Co. [map].

Baal, J. van 1938 Algemene Memorie van Overgave van den Controleur van Zuid-Nieuw-Giunea [pdf 22Mb], (kaart - peta [pdf 3.6Mb]).

Baal, J. van 1938 Algemene Memorie van Overgave van den Controleur van Zuid-Nieuw-Giunea [pdf 22Mb], (kaart - map [pdf 3.6Mb]).

Eerde, J.C. van 1921 Indonesische en Melanesische beschavingsgebieden op Nieuw-Guinee [pdf 600k], K.N.A.G., Vol.XXXVIII, pp.823-830.

Eerde, J.C. van 1921 Indonesische en Melanesische beschavingsgebieden op Nieuw-Guinee [pdf 600k], K.N.A.G., Vol.XXXVIII, pp.823-830.

Rochemond, E.J. de 1909 De Zuid-West Nieuw-Guinea-Expeditie 1904/05. Een Verweer [pdf 1.5Mb], Breda: P.C.G. Peereboom.

Rochemond, E.J. de 1909 De Zuid-West Nieuw-Guinea-Expeditie 1904/05. Een Verweer [pdf 1.5Mb], Breda: P.C.G. Peereboom.

Viot, Jacques 1932 Déposition de Blanc [pdf 28Mb], Paris: Librairie Stock.

Viot, Jacques 1932 Déposition de Blanc [pdf 28Mb], Paris: Librairie Stock.

Wichmann, Dr Arthur 1910 & 1912 NOVA GUINEA (Vol.II, partie 1 & 2). Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea (1828 bis 1903), Leiden: E.J. Brill.

Wichmann, Dr Arthur 1910 & 1912 NOVA GUINEA (Vol.II, partie 1 & 2). Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea (1828 bis 1903), Leiden: E.J. Brill.

Winkler, P.E. 1935 Blank Nieuw-Guinea: Een Nieuw Stamland voor het Nederlandsche volk [pdf 8.4Mb], Utrecht: N.E.N.A.S.U. (Nederlandsche Nationaal Socialistische Gegeverij).

Winkler, P.E. 1935 Blank Nieuw-Guinea: Een Nieuw Stamland voor het Nederlandsche volk [pdf 8.4Mb], Utrecht: N.E.N.A.S.U. (Nederlandsche Nationaal Socialistische Gegeverij).


Perang Dunia ke-Dua di Papua (1942-1945)

World War Two in Papua (1942-1945)

Netherlands Information Bureau 1942 Ten Years of Japanese burrowing in the Netherlands East Indies. Official report of the Netherlands East Indies Government on Japanese subversive activities in the Archipelago during the last decade [5.7Mb], Netherlands Information Bureau, New York.

Netherlands Information Bureau 1942 Ten Years of Japanese burrowing in the Netherlands East Indies. Official report of the Netherlands East Indies Government on Japanese subversive activities in the Archipelago during the last decade [5.7Mb], Netherlands Information Bureau, New York.

Smith, Robert Ross 1953 The War in the Pacific. THE APPROACH TO THE PHILIPPINES, United States Army in World War II Series, Washington, D.C.: Office of the Chief of Military History, Department of the Army.

Smith, Robert Ross 1953 The War in the Pacific. THE APPROACH TO THE PHILIPPINES, United States Army in World War II Series, Washington, D.C.: Office of the Chief of Military History, Department of the Army.

Yamaguchi 1943 Tokon: dai 2 shu: kaigun hodoban sakka zensen kiroku, Hakubunkan, Tokyo [Buku tentang invasi Tentara Jepang di kepuluan Maluku dan Nederlands Nieuw Guinea dalam 1942-43]

Yamaguchi 1943 Tokon: dai 2 shu: kaigun hodoban sakka zensen kiroku, Hakubunkan, Tokyo [Book about the Japanese invasion of the Moluccan Islands and West New Guinea during 1942-43]

Projek terjemahan tulisan ttg Manokwari dan Fakfak dlm Bahasa Jepang (link)

Translation project for Japanese text about Manokwari and Fakfak (link)


Persoalan Nieuw-Guinea Barat (1945-1962)

The West New Guinea problem (1945-1962)

Pidato bersejarah: Presiden Sukarno, Menteri Luar Negeri Subandrio, dll.

Cholil, M. 1971 Sedjarah Operasi-2 Pembebasan Irian-Barat [pdf 6.9Mb], Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, Jakarta.

Indonesia. Departemen Penerangan 1962 Persetudjuan Indonesia - Nederland mengenai Penjerahan Irian Barat kepada Repulik Indonesia [pdf 5.0Mb], Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Indonesia. Provincial Government of West Irian 1969 West Irian: Implementation of the ACT OF FREE CHOICE, July 14-August 2, 1969 (second edition) [3.2Mb]. Official Report on the implementation of the Act of Free Choice by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia/ Chairman of the West Irian Sector/ Chairman of the Government Team for the Implementation of the Act of Free Choice to the Special Session of the Provincial House of Representatives/ Provincial Government of West Irian at Djajapura on August 5, 1969, Government of Indonesia, Djajapura.

Penders, C.L.M. 2002 The West New Guinea Debacle, Crawford House Publishing, Adelaide.

Secretariat of the Netherlands-Indonesia Union 1950 Report of the Committee New Guinea (Irian) 1950, The Hague.
 • Part 1: Preface [pdf 1.0Mb]
 • Part 2: Text and Appendixes of the Netherlands Main Constituent [pdf 5.8Mb]
 • Part 3: Text and Appendixes of the Indonesian Main Constituent [pdf 14.9Mb]
 • Part 4: Appendixes [pdf 6.9Mb]
Historic speeches: President Sukarno, Foreign Minister Subandrio, etc.

Cholil, M. 1971 Sedjarah Operasi-2 Pembebasan Irian-Barat [pdf 6.9Mb], Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, Jakarta.

Indonesia. Departemen Penerangan 1962 Persetudjuan Indonesia - Nederland mengenai Penjerahan Irian Barat kepada Repulik Indonesia [pdf 5.0Mb], Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Indonesia. Provincial Government of West Irian 1969 West Irian: Implementation of the ACT OF FREE CHOICE, July 14-August 2, 1969 (second edition) [3.2Mb]. Official Report on the implementation of the Act of Free Choice by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia/ Chairman of the West Irian Sector/ Chairman of the Government Team for the Implementation of the Act of Free Choice to the Special Session of the Provincial House of Representatives/ Provincial Government of West Irian at Djajapura on August 5, 1969, Government of Indonesia, Djajapura.

Penders, C.L.M. 2002 The West New Guinea Debacle, Crawford House Publishing, Adelaide.

Secretariat of the Netherlands-Indonesia Union 1950 Report of the Committee New Guinea (Irian) 1950, The Hague.
 • Part 1: Preface [pdf 1.0Mb]
 • Part 2: Text and Appendixes of the Netherlands Main Constituent [pdf 5.8Mb]
 • Part 3: Text and Appendixes of the Indonesian Main Constituent [pdf 14.9Mb]
 • Part 4: Appendixes [pdf 6.9Mb]

Nederlands Nieuw-Guinea (1945-1962)

Netherlands New Guinea (1945-1962)

Baal, J. van 1953 The Nimboran Community Development Project [pdf 2.6Mb], Technical Paper No.45, South Pacific Commission, Noumea. Baal, J. van 1953 The Nimboran Community Development Project [pdf 2.6Mb], Technical Paper No.45, South Pacific Commission, Noumea.
Government of the Netherlands 1961 Decree for the regulation of the administration of Netherlands New Guinea 1960 [pdf 2.8Mb], Gazette for the Kingdom of the Netherlands, January 3, 1961, The Hague (Dutch version not yet available). Government of the Netherlands 1961 Decree for the regulation of the administration of Netherlands New Guinea 1960 [pdf 2.8Mb], Gazette for the Kingdom of the Netherlands, January 3, 1961, The Hague (English translation).
Interdepartementale Commissie 1953 Toekomstige Ontwikkeling van Nieuw-Guinea, Vol.II (Samenvatting) [pdf 4.3Mb], 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. Interdepartementale Commissie 1953 Toekomstige Ontwikkeling van Nieuw-Guinea, Vol.II (Samenvatting) [pdf 4.3Mb], 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf.
Klaassen, M. 1950 Pioniers naar Papoealand? Biedt Nieuw Guinea het Nederlandse volk een toekomst? [pdf 2.8Mb], C.V. Uitgeverij V.H.C. de Boer Jr., Amsterdam. Klaassen, M. 1950 Pioniers naar Papoealand? Biedt Nieuw Guinea het Nederlandse volk een toekomst? [pdf 2.8Mb], C.V. Uitgeverij V.H.C. de Boer Jr., Amsterdam.
Klein, W.C. 1953-54 Nieuw Guinee, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 's Gravenhage (hanya ringkasan-2 dlm Bahasa Enggris). Klein, W.C. 1953-54 Nieuw Guinee, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 's Gravenhage (only English language summaries).
New Guinea Institute 1958 Handbook on Netherlands New Guinea [20mb], Published by the New Guinea Institute (Rotterdam) and printed by Drukkerij V/H C.de Boer N.V. New Guinea Institute 1958 Handbook on Netherlands New Guinea [20mb], Published by the New Guinea Institute (Rotterdam) and printed by Drukkerij V/H C.de Boer N.V.
Nieuw-Guinea Instituut [and the] Netherlands Ministerie van Overzeese Rijksdelen 1956 Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea, 1956, (In samenwerking met het Ministerie van Overzeese Rijkdelen, uitgegeven door het Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam) Den Helder, Netherlands: De Boer. Nieuw-Guinea Instituut [and the] Netherlands Ministerie van Overzeese Rijksdelen 1956 Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea, 1956, (In samenwerking met het Ministerie van Overzeese Rijkdelen, uitgegeven door het Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam) Den Helder, Netherlands: De Boer.
Commissie van Onderzoek inzake Eventuele Onwettige Censuur in Nederlands-Nieuw-Guinea 1959 VERSLAG inzake eventuele onwettige censuur in Nederlands Nieuw-Guinea [pdf 4.6Mb], Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage. Commissie van Onderzoek inzake Eventuele Onwettige Censuur in Nederlands-Nieuw-Guinea 1959 VERSLAG inzake eventuele onwettige censuur in Nederlands Nieuw-Guinea [pdf 4.6Mb], Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage.
Verhoeff, H.G. 1959 Inleiding tot het Grondenrecht van Nederlands Nieuw Guinea [pdf 7.8Mb], 's-Gravenhage [Hukum Tanah di NNG]. Verhoeff, H.G. 1968 Introduction to the Land Law of Netherlands New Guinea [pdf 10.8Mb] [1968 amended version in English].
Veur, Paul W. van der 1966a Search for New Guinea's Boundaries, Division of Pacific and Asian History, Australian National University, Canberra. Veur, Paul W. van der 1966a Search for New Guinea's Boundaries, Division of Pacific and Asian History, Australian National University, Canberra.
Veur, Paul W. van der (compiler) 1966b Documents and Correspondence on New Guinea's Boundaries, Division of Pacific and Asian History, Australian National University, Canberra tulisan saja (text only). Veur, Paul W. van der (compiler) 1966b Documents and Correspondence on New Guinea's Boundaries, Division of Pacific and Asian History, Australian National University, Canberra tulisan saja (text only).

Laporan Pemerintah NNG (1959-1961)

NNG Government Reports (1959-1961)

Untuk memenuhi janji-janjinya seperti yang tertuang pada Pasal 73e, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Belanda (Nieuw-Guinea) menyiapkan dan menyerahkan laporan tahunan dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1961. Beberapa diantara laporan-laporan dalam periode tersebut, direproduksikan lagi secara lengkap seperti tertera di bawah ini. In fulfilling their commitments under Article 73e of the UN Charter, annual reports were submitted by the Nederlands (Nieuw-Guinea) Government to the United Nations from 1950 till 1961. The final few reports from that period have been reproduced in their original form below.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (1962-1969)

United Nations (1962-1969)

 • UNGA A/7723, 6 November 1969.
  Twenty-forth session, Agenda Item 98.
  Laporan Ketua Umum PBB mengenai Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (pdf 7.0Mb).
 • UNGA A/7723, 6 November 1969.
  Twenty-forth session, Agenda Item 98.
  Report of the Secretary-General regarding the act of self-determination in West Irian (with Annexes I & II) (pdf 7.0Mb).

FUNDWI

(Fund of the United Nations for the Development of West Irian)

FUNDWI

(Fund of the United Nations for the Development of West Irian)
FUNDWI 1968 A Design for Development in West Irian (pdf 11.0Mb), New York: United Nations Development Programme.
FUNDWI 1968 A Design for Development in West Irian (pdf 11.0Mb), New York: United Nations Development Programme.
FUNDWI 1968 The Role of Forest-based Industries in the Economic and Social Development of West Irian (pdf 7.0Mb), New York: United Nations Development Programme.
FUNDWI 1968 The Role of Forest-based Industries in the Economic and Social Development of West Irian (pdf 7.0Mb), New York: United Nations.
Huntington Technical Services Ltd. 1967 Report on Agricultural Production in West Irian (pdf 2.8Mb), New York: United Nations Development Programme.

Huntington Technical Services Ltd. 1967 Report on Agricultural Production in West Irian (pdf 2.8Mb), New York: United Nations Development Programme.


Laporan Pemerintah Indonesia (1963-)

Indonesian Government Reports (1963-)

 • Departemen Dalam Negeri 1969
  Capita Selecta (pdf 2.6Mb).
 • Departemen Dalam Negeri 1969
  Capita Selecta (pdf 2.6Mb).  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2009.

honai/home page