logo Jurnal - Papuaweb - Journal honai/home page


Schakels Nederlands Nieuw-Guinea

Uitgave van het Ministerie van Overzeese Rijksdelen, The Hague

Preliminary index only. If you can offer additions or corrections to this index, please contact infopapuaweb.org.NNG 1-12 (Schakels Nr. ??-??) not yet listed

 

NNG 13 (Schakels Nr. 87, 1 April 1955) Gezondheidsproblemen

INHOUD
Prof. Dr. P. H. van ThielTen geleide
Prof. Dr. P. H. van ThielVolksvijand no. 1 van Nieuw Guinea, de malaria
en de strijd daartegen I, II en III
Dr. R. Luyken Voedingsproblemen I en II
 

NNG 14 (Schakels Nr.85, 1 Februari 1955) Land en Volk

INHOUD
Prof. Dr. R. A. M. Bergman Ten geleide
Claude Belloni Nieuw Guinea in Vogelvlucht
Claude Belloni Naar het witte hart van Nieuw Guinea
Prof. Dr. R. A. M. Bergman Anthropologisch onderzoek
N. A. Nieland Hoogtepunten in het leven van de moderne Papoea
 

NNG 15 (Schakels Nr.87, 1 April 1955) ???

 

NNG 16 (Schakels Nr.89, 1 Juni 1955) Land en Volk

INHOUD
Prof. Dr. H. Th. Fischer Ten geleide
J. R. Meijer Ranneft De Wisselmeren in Centraal Nieuw-Guinea
Tetter C. van Kessel, MSC Missionaris Het eerste contact met een Papoeastam
Op zoek naar onbekende Papoea's
Prof. Dr. H. Th. Fischer De betekenis van de Sociale Wetenschappen voor Nieuw-Guinea
De betekenis van Nieuw-Guinea voor de Sociale Wetenschappen
Erratum: Het nummer van 1 April 1955, No. 87, NNG 13, moet ten rechte NNG 15 zijn.
 

NNG 17 (Schakels Nr.91, 1 Augustus 1955) Voorlichting en sociale opbouw

INHOUD
Ds.E. Jansen Schoonhoven Ten geleide
K. de Boer Sociale opbouw in Nieuw-Guinea I en II
Ds. I. S. Kijne Geestelijk en maatschappelijk werk in Nieuw-Guinea
Practische volksvoorlichting in Nieuw-Guinea
Ds. H. J. Teutscher Papoeajongeren en hun problemen
 

NNG 18 (Schakels Nr.93, 1 October 1955) Belgisch Congo

INHOUD
Dr. Ir. W. C. Klein Ten geleide
Eerste indrukken
Het beschavingswerk van missie en zending
Het intellect van de Bantoes
Filmvertoning voor inheemsen in tropisch Afrika
Voorlichting per radio voor de Bantoes
De boeken die men de Bantoes laat lezen
De sociale opvoeding van het Afrikaanse gezin
De voertalen bij het onderwijs
 

NNG 19 (Schakels Nr.95, 1 December 1955) Bevolkingsonderzoek en gezondheidszorg in internationaal verband

INHOUD
Dr. S. Kooyman Ten geleide
Ethnoloog, conservator Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden Zuid-Nieuw-Guinea en zijn bevolking I, II en III
Dr. H. J. T. Bijlmer, Oud-Directeur van de Dienst van Volksgezondheid op Nw-Guinea Gezondheidszorg op Nederlands Nieuw-Guinea I en II
 

NNG 20 (Schakels Nr.96, 1956) Grepen uit de Ontwikkeling

INHOUD
B. Krijger, Chef der Directie Nederlands Nieuw-Guinea van het Min. van Overzeese Rijksdelen De ontwikkeling van 1949 tot 1955
E.A. Mehlbaum, Hoofdambtenaar PTT dienst Nieuw-Guinea De PTT in Nederlands Nieuw-Guinea
J. Th. Verstelle, Wetenschappelijk Nieuw-Guinea medewerker afd. Hydrografie van het Ministerie van Marine Kartering van de wateren in en rond Nederlands
G. F. Venema, Kapitein-Luitenant t/z, Vlieger De Marineluchtvaartdienst in de ontwikkeling van Nieuw-Guinea
Claude Belloni, Ambtenaar Kantoor van Voorlichting en Radio-Omroep te Hollandia De Radio-Omroep
N.J. van Vliet, Ambtenaar Kantoor van Voorlichting en Radio-Omroep te Hollandia Hollandia, hoofdplaats van Nederlands Nieuw-Guinea
 

NNG 21 (Schakels Nr.97, 1956) Mens en natuur in bet Zuiden

INHOUD
Pater G. Zegwaard, msc. Missionaris van het Heilig Hart te Tilburg Ten geleide
N. A. Nieland Het binnenland
W. A. L. van Doorenmalen Op bezoek bij het volk der Manoewé's
Pater G. Zegwaard, msc. Pastoor in Zuid Nieuw-Guinea
Pater G. Zegwaard, msc. Mensen in Zuid Nieuw-Guinea
Claude Belloni Vijftig jaar Missie
 

NNG 22 (Schakels Nr.??, 1956) Facetten van het Onderwijs

INHOUD
N. E. Bochove Ten geleide
W. A. L. van Doorenmaalen Onderwijs aan Papoea's
De functie van de onderwijzer
De functie van het onderwijs
N. v. d. Stoep Ambachtsonderwijs
W. A. L. van Doorenmaalen Het Nederlands als voertaal
 

NNG 23 (Schakels Nr.??, 1956) Op weg naar Ontwikkeling

Inhoud
Inleiding
I. Algemene aspecten 7
Verplichtingen ingevolge het Handvest van de Verenigde Naties 7
Belemmeringen voor de ontwikkeling 8
Ontwikkelingsplan . . . . .. 9
Drie-jar en-plan 10
Basis-uitrusting . . . . 12
Het arbeidsvraagstuk 15
Immigratie van kolonisten . . 16
Samenhang tussen de verschillende gebieden van ontwikkeling . . 17
Gemeenschapsontwikkeling 17
II. Staatkundige ontwikkeling 23
Bestuursinrichting van Nederlands-Nieuw-Guinea . . 23
Verplichtingen krachtens het handvest van de Verenigde Naties . . 24
Uitbreiding en intensivering van het bestuur . . 24
Inschakeling van de autochtone bevolking 24
Vertegenwoordigende colleges .. 26
Vorming van lokale gemeenschappen . . 26
III. Economische ontwikkeling 29
Inleiding 29
Agrarische ontwikkeling . . . . 31
Landbouw 33
Inheemse landbouw ..33
Voedingsgewassen . . . 33
Wijze van bebouwing van de grand 34
Landbouwkundig onderzoek en landbouwvoorlichting . . .. 37
Handelsgewassen 37
Mechanisch rijstbedrijf 42
Boerenbedrijven 42
Ondernemingslandbouw 45
Veeteelt . . . . 46
Visserij . . 49
Bosexploitatie 49
Mijnbouw 55
Nijverheid 57
Handel 59
De openbare financiën 60
IV. Culturele ontwikkeling 63
Inleiding 63
Het onderwijsstelsel 66
Dorpsschool .. .. .. 66
Vervolgschool 70
Lagere scholen in stedelijke centra 73
Voortgezet onderwijs . . . . 73
Vakonderwijs . . . . .. . . 73
Opleiding onderwijzers 76
Overzicht van het aantal scholen 77
Zending en Missie . . 77
Onderwijs aan vrouwen en meisjes .. 78
Onderwijsmethoden 79
De voertaal 80
Nazorg 81
Onderwijs aan volwassenen 81
Voorlichting 82
Uitgaven voor het onderwijs 83
V. Socialeontwikkeling 84
Inleiding . . .. 84
Trek naar de stedelijke centra 85
Cooperatie . . . . 86
Het arbeidsprobleem . . 88
Vakbeweging .. . . . . 89
De status van de vrouw . . ... . . 90
Maatschappelijke zorg 90
Feesten 90
Jeugdorganisaties 91
Gezondheidszorg 91
Bestrijding van ziekten 91
Bestrijding van kindersterfte 94
Voeding .. .. .. 97
Medische verzorging. Ziekenhuizen 98
Voorlichting .. .. .. .. .. 100
VI. Internationale samenwerking 102
VII. Slotbeschouwing .. 104
 

NNG 24 (Schakels Nr.??, 1956) De Dierenwereld

INHOUD
Dr. L. D. Brongersma Ten geleide
Zoogdieren
Vogels
Reptielen
Amphibieën
Vissen en kreeften
Herkomst van de fauna
Foto's en tekeningen
 

NNG 25 (Schakels Nr.??, 1956) Aspecten van Land en Volk

INHOUD
Dr. H. J. T. Bijlmer Ten geleide
R. Stephan Eilanden in de Geelvinkbaai. I en II
J. D. Veurman Over de Centrale Bergketens
G. L. Tichelman Rotstekeningen
Dr. F. C. Kamma Godsdienstig leven in Noord-Nieuw-Guinea
Dr. F. C. Kamma Gemeenschapszin bij Papoea's
Mr. P. E. Stolp De Papoea als arbeider
 

NNG 26 (Schakels Nr.??, 1957) Iets over het Bestuurswerk

INHOUD
Inleiding
Voorlichting aan de bevolking
De pionier-bestuursambtenaar
De bestuursambtenaar in het gewone werk I en II
De bestuursambtenaar in de grote stad
 

NNG 27 (Schakels Nr.??, 1958) Vogelkop

INHOUD
J. J. W. Dubois Als bestuursambtenaar op tournee door Nieuw-Guinea's Vogelkop I en II
Land en volk
Koninginneverjaardag in Teminaboean
Wandeling door mijn dorp
Uit het dagboek van een bestuursambtenaar
Verschuivingen in de samenleving
 

NNG 28 (Schakels Nr.??, 1958) Facetten van het onderwijs

INHOUD
N. E. Bochove Ten geleide
Nieuw-Guinea en het moderne onderwijs I en II
Dr. H. Kroeskamp De plaats van de school in de ontwikkeling
Een blik op het dorpsonderwijs
M. Ch. E. Coreelmont Bezoek aan een dorpsschool
J. C. Anceaux Taalonderzoek
 

NNG 29 (Schakels Nr.??, 1958) Volk in overgang

INHOUD
Pater Ph. Tetteroo, OFM Inleidig
Pater P. Steltenpool, OFM Volk aan de Wisselmeren I t/m IV
Pater Ph. Tetteroo, OFM Mensen van Nieuw-Guinea I en II
 

NNG 30 (Schakels Nr.??, 1959) Van stenen tijdperk naar moderne samenleving

INHOUD
Mr. C. Lijesen Ten geleide
H. Heijnes Het woonhuis van de Papoea
H. Heijnes Jonge Papoea's bouwen aan hun toekomst
K. J. S. Knol Pedagogiek in de praktijk, I en II
T. J. A. Holleman Van individu tot gemeenschap
 

NNG 31 (Schakels Nr.??, 1959) Nieuw-Guinea in kaart en foto

 

NNG 32 (Schakels Nr.??, 1959) Uitingen van kunst

INHOUD
Dr. P. van Ernst Ten geleide
Dr. J. C. Anceaux Inheemse muziek
G. J. Sonke Niet-inheemse muziek
Dr. S. Kooyman Kunstvormen in Ned. Nieuw-Guinea
Dr. P. van Ernst Kunstvormen in Australisch Nieuw-Guinea
 

NNG 33 (Schakels Nr.??, 1959) Politiewerk en reghtspraak in het binnenland

INHOUD
Sj. v. d. Goot Ten geleide
Mr. H. van Andel Politiewerk I, II en III
Mr. H. van Andel Naar de Mamberamo
Mr. L. O. A. Moll Rechtspreken in het binnenland I en II
 

NNG 34 (Schakels Nr.??, 1960?) Ned. NG en de Nederlands-Australishe samenwerking

 

NNG 35 (Schakels Nr.??, 1960?)

 

NNG 36 (Schakels Nr.??, 1960?) Artsen vertellen

 

NNG 37 (Schakels Nr.??, 1960?)

 

NNG 38 (Schakels Nr.??, 1960?) Botanisch onderzoek

 

NNG 39 (Schakels Nr.??, 1960?)

 

NNG 40 (Schakels Nr.??, 1960?) Eilandgebieden in de Stille Oceaan

 

NNG 41 (Schakels Nr.??, 1960?)

 

NNG 42 (Schakels Nr.??, 1960?) Stad en land rond de Geelvinkbaai

 

NNG 43 (Schakels Nr.??, 1960?)

 

NNG 44 (Schakels Nr.??, 1960?) Botanical Research

CONTENTS
Prof. Dr. H. J. Lam, Director of the National Herbarium, Leyden Introduction
Ir. J. Fokkinga Impressions of the New Guinea Forest
Prof. Dr. H. J. Lam The Botanical Exploration of Netherlands
New Guinea in the Past, Present, and Future, I - IV
Dr. P. van Royen The Botanical Exploration of New Guinea in 1954 and 1955
 

NNG 45 (Schakels Nr.??, 1961) Langs eilanden en landstreken

INHOUD
S. van der Goot Frederik Hendrik, een merkwaardig eiland aan
Nieuw-Guinea's Zuidkust
De Radja-Ampat-eilanden
Eilanden langs de Noordkust
Ir. W. Langeraar Verkenning van Nieuw-Guinea's Zeewegen
S. van der Goot Streekontwikkeling I en II
Schetskaarten:
1. Overzichtskaart met ontwikkelingsgebieden
2. Kebar
3. Ajamaroe
4. Ransiki
5. Grime-Nimboran
6. Moejoe
7. Koembe
8. Frederik Hendrik
9. Radja Ampat
 

NNG 46 (Schakels Nr.??, 1961) Geologie en Landschap

INHOUD
Dr. H. Th. Verstappen
Ten geleide
Inleiding
De Vogelkop
Het Centrale Bergland
De "Romp" van Nieuw-Guinea
 

NNG 47 (Schakels Nr.??, 1961) Land en volk

INHOUD
Ds. I. S. Kijne Ten Geleide
Een nieuwe tijd voor de volkeren van Nederlands Nieuw-Guinea
Dr. P. van Ernst Veranderingen in de samenleving rond het Sentanimeer, I en II
L. van de Graaf Het Jongensinternaat te Joka
J. F. van Bruggen Schoolvakantie op de eilanden Biak en Soepiorie in de Geelvinkbaai, I en II
 

NNG 48 (Schakels Nr.??, 1962?) Possibilities for Agrarian Development

CONTENTS
A. M. Kottier Introduction
Ir. J. S. Vollema General Aspects of Agrarian Development, I and II
Prof. P. Hoekstra Stock-breeding in Netherlands New Guinea
Stock-breeding in Australian New Guinea
Prof. P. A. van Baren The soil of Netherlands New Guinea, I and II
 

NNG 49 (Schakels Nr.??, 1962) Facetten van de economische ontwikkeling

INHOUD
Ir. J. S. Vollema Inleiding
Dr. P. J. van Dooren Economische ontwikkeling van de bevolking, I en II
Bevordering van inheems bedrijfsleven
Ir. J. H. de Haan Landelijke ontwikkeling
Ir. J. Ham Levensstandaard en levenspeil in tropische landen
Landbouwonderwijs
 

NNG 50 (Schakels Nr.??, 1962) Volksgemeenschappen in beweging

INHOUD
Dr. G. P. H. Locher Ten Geleide
Ds. I. S. Kijne Eenheid en verscheidenheid
Oude mythen in nieuw gewaad
Oude waardegoederen en geld
Gedachten over leven, ziekte en dood
Het andere Nieuw-Guinea
De ontwikkeling van het onderwijs
 

NNG 51 (Schakels Nr.??, 1962) Pedagogische Taak

INHOUD
Prof. Mr. L. W. G. Scholten Inleiding
J. F. van Bruggen Seroei, een opleidingscentrum I en II
G. Hofstra Het werk van de ressortschoolbeheerder
H. W. Assink Een moderne Papoeagemeenschap in wording
D. M. Jansen Volk aan de Wisselmeren leert Nederlands
Prof. Mr. L. W. G. Scholten Nieuw-Guinea als pedagogische opgave
 

NNG 52 (Schakels Nr.??, 1962) Grepen uit de historie

INHOUD
Dr. K. W. Galis Ten geleide
Verkenningen in oude tijden, I, II en III
Dr. F. C. Kamma Ontmoetingen met het verleden
Drs. F. H. Peters Uit de geschiedenis van Z.W. Nieuw-Guinea
 

  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2005.

honai/home page