logo Nederlands NG - Papua - Netherlands NG honai/home pageNieuw-Guinea Instituut [and the] Netherlands Ministerie van Overzeese Rijksdelen 1956

Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea, 1956

(In samenwerking met het Ministerie van Overzeese Rijkdelen,
uitgegeven door het Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam)
Den Helder, Netherlands: De Boer.

Note: Each of these chapters range between 1.0 - 2.0 Mb in size.
You may choose to download the entire document ** 32.3Mb **
For help reading PDF files, see Papuaweb's FAQs.

(The shorter English language version Handbook on NNG is also available here - 20mb)
Hoofdstuk (Chapters)

-- Titelblad
I Land van Tegenstellingen. Korte geschiedenis. Topografie, kaarten. Klimaat, flora en fauna 7
II De Papoea. Verscheidenheid van rassen en stammen, kenmerken, cultuur bestaansmiddelen. Taalproblemen. Acculturatie. Bevolkingsstatistiek. Kaart bestuursindeling [Kaart 1.4Mb] 14
III Nieuw-Guinea en de South Pacific Commission 26
IV Het Gouvernement van Nederlands-Nieuw-Guinea. Organisatie v.h. bestuursapparaat en van de Directie Nieuw-Guinea met de namen v.d. voornaamste functionarissen 27
V Immigratie, Voornaamste bepalingen 35
VI Wegen en Wegverkeer. Enige gegevens. Statistiek motorvoertuigen 1955 36
VII Scheepvaart. Verbindingen, vaarschema's, tarieven. Havenfaciliteiten, tankinstallaties. Samenstelling gouvernementsvloot. Betonning en bebakening 38
VIII Luchtvaart. Verbindingen, vliegvelden en outillage, Bureau Luchtvaart. ICAO 51
IX Meteorologisch en geofysisch Bureau 56
X Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Organisatie, service, statistische gegevens. Radio-telefonie-verbindingen. Tarieven 57
XI De Elektriciteitsvoorziening van Nieuw-Guinea. Outillage. Statistische gegevens 62
XII De Algemene Politie. Taak en organisatie 64
XIII De Marine 66
XIV Missie en Zending. Korte geschiedenis. Taak en Problemen, Organisatie en werkterreinen. Standplaatsen Missie- en Zendingspersoneel 68
XV Gezondheid. Beschrijving der voornaamste ziekten. Taak van de Dienst van Volksgezondheid. Personeelsbezetting en outillage. Statistische gegevens, Tarieven gezondheidszorg. Wenken voor malariapreventie, Wenken ten aanzien van hygiëne in de tropen. Oordeelkundige voeding 74
XVI Onderwijs. Autochtoon en westers onderwijs. Beginselen en problemen. Overzicht der onderwijsinstellingen en vakopleidingen met leerprogramma's. Statistische gegevens. Ongesubsidieerde onderwijsinrichtingen. De voertaal. Onderwijs aan vrouwen en meisjes. Onderwijs aan volwassenen. De corporaties en de overheid 89
XVII Financiën. Geldwezen. Begroting. Bankfaciliteiten. Betalingsverkeer. Deviezenregelingen: in- en uitvoer, andere betalingen. Belastingen. Tarieven v.d. Inkomstenbelasting 99
XVIII Economische Ontwikkeling. Problemen. Outillage. Bevolkingsprodukten. Agrarische ontwikkelingsmlogelijkheden. Boswezen. Veeteelt. Visserij. Mijnbouw 105
XIX Arbeidsproblemen. Met arbeidsgrafieken 113
XX De aardolie-industrie in Nederlands-Nieuw-Guinea 117
XXI Handel en Bedrijfsleven. Algemene beschouwing. Import- en exportstatistieken. In Nieuw-Guinea gevestigde firma's 121
XXII Leven en Werken in Nieuw-Guinea's steden en dorpen. Algemeen gedeelte [The pdf files for these towns vary from 100k - 900k]
Plaatsbeschrijvingen:

Pag. Pag. Pag.
Hollandia 150 Wasior 186 Kokonao 199
Genjem 168 Sorong 188 Merauke 201
Sarmi 169 Teminaboean 191 Tanah Merah 204
Biak 171 Ajamaroe 191 Mindiptana 205
Manokwari 176 Inanwatan 192 Kepi 206
Seroei 182 Steenkool 193 Agats 207
Waren 184 Fak-Fak 195 Enarotali 208
Ransiki 185 Kaimana 197
134
XXIII Enige der voornaamste punten uit de Overheids-personeels-regelingen. Pensioenen. Buitenlands verlof, verlofsbezoldiging. Uitrustingskosten. Kort verband. Verzekering vliegrisico 210
XXIV Wenken vóór het vertrek naar Nieuw-Guinea 215
XXV Voornaamste literatuur over Nieuw-Guinea 216

  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2004.

honai/home page