logo Hukum Adat - Papua - Customary Law honai/home page

Last modified, October 10, 2004.

ADATRECHTBUNDELS XLV - Serie S. NIEUW-GUINEA
Bezorgd door de Commissie voor het Adatrecht en Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1955).

This volume describes the adat (customs and customary laws) of various communities in Papua. This work was produced during the period of Netherlands administrative control of West New Guinea and is only available in Dutch. It has been reproduced here in PDF files (2-5mb each) of 50 page blocks. Users who would like to reproduce the entire volume may do so by downloading each section and printing the document into a double-sided document (xx, 622p. 2 figures). The table of contents below is fully searchable and you may also choose to search via the Lijst van op Nieuw-Guinea gebruikelijke termen [index of terms].

For help reading PDF documents, please visit P-web's technical FAQs page.INHOUD - Daftar Isi - Table of Contents

i-xx [table of contents]
 • Woord vooraf van de commissie . V
 • Inhoud van bundel XLV. IX
 • Inhoudsopgave van bundels XLI-XLV . XIII
1-50
 1. Algemeen bevolkingsoverzicht (1947) ....1
 2. Ethos en opvoedingsproblemen in Nieuw-Guinea (1953) ....13
 3. Toezicht op dansen en feesten (1952) ....15
 4. Gedragslijn te volgen bij de benoeming van volkshoofden en bij gezagsuitbreiding (1936) ....17
 5. Vorming van zelfstandige gemeenschappen (1953) ....18
 6. Ambtelijke omgang met bevolkingsgroepen (1953-1954) ....20
 7. Herziening van een oude zelfbestuursverordening betreffende vorming van kampongs. Naoorlogse problemen (1947) ....23
 8. Heilsverwachtingen. Bestuursmaatregelen na de IIde wereldoorlog (1948) ....25
 9. Benutting der tweedeling bij de ontwikkeling van Mimika (1953 ....27
 10. Goede en kwade zijden van feesten (1953) ....31
 11. Opmerkingen over belastingen omstreeks 1920 ....33
 12. Algemene gegevens nopens de onderafdeling Hollandia omstreeks 1930 ....34
 13. Algemene gegevens omtrent de onderafdeling Hollandia omstreeks 1932 ....49
51-100  
 1. Bevolkingscijfers in de onderafdeling Hollandia in 1936 ....54
 2. Kampongs omstreeks 1936. Oorsprongsverhaal, voornamelijk betreffende bevolking aan het Sentani-meer ....56
 3. Volksordening in de onderafdeling Hollandia (1940) ....61
 4. Overlevering en ordening der bevolking van Ase en Ajapo [Sentani-meer] (1940) ....70
 5. Volksordening. Aantekeningen betreffende de bevolking der zogenaamde Sko-kampongs (1940) ....73
 6. Volksordening. De zogenaamde Taboe-stam en zijn geleidelijke ontbinding (1940) ....80
 7. De nederzetting Arso; hoofden en bestuur (1940) ....85
 8. Aantekeningen nopens de Waris aan de Boven-Keerom-rivier (1940) ....89
 9. Volksordening. Enige gegevens betreffende de bevolking rondom het Sentani-meer (1952) ....93
 10. Enkele aantekeningen over het dorp Tobati, onderafdeling Hollandia (1954) ....96
 11. Volksordening. Overgangsverschijnselen in het Sentani-gebied (1953/54) ....98
101-150  
 1. De Goeay-dorpen en hun relaties (1952) ....101
 2. Bijzonderheden betreffende half-nomadische volksgroepen in het stroomgebied van de Mamberamo (1952) ....102
 3. Volksordening. Verhouding tussen de volksgroepjes: Saberi, Kwerba, Samrokena, Sirikena, Nauwkena, Sagowedja in het achterland van Sarmi (1953) ....108
 4. Feesten in het achterland van Sarmi. De volksordening en de religieuze gebruiken, welke de achtergrond van die feesten zijn (1953) ....110
 5. Geschiedenis van een vete tussen twee volksgroepjes (1953) ....133
 6. Gegevens betreffende het eiland Noemfoor: volksordening (1920 en 1953) ....143
 7. Onderafdelingen Radja-Ampat en Fakfak. Over de zogenaamde radja-schappen (1953) ....147
 8. Onderafdeling Schouten-eilanden: a) Volksordening op Biak; b) Biakse titels ( 1953) ....148
151-200  
 1. Onderafdeling Japen. Gegevens betreffende volksordening op het eiland Japen (1952) ....153
 2. Volksordening op de Radja-Ampat-eilanden (1947) ....169
 3. Onderafdeling Makbon. Volksgroep der Karabra. Grenskwestie.Mythologische oorsprongsverhalen (1947) ....176
 4. Enkele gegevens betreffende de plaats Inanwatan. Oorsprongsmythe. Kampongnamen (1948) ....179
 5. Onderafdeling Bintoeni. Afstammingsmythe van de clan (?) Fenetiroma uit het Islamitische dorp Kaitero (1953) ....182
 6. Onderafdeling Fakfak. De radjaschappen in de volksordening (1949) ....185
 7. Onderafdeling Mimika. Volksordening in Mimika-gebied. Het begrip taparu (1952-1953) ....190
201-250  
 1. Losse gegevens betreffende de sociale structuur en enige toestanden in de onderafdelingen Mappi en Asmat (1953) ....234
 2. De sociale structuur van de Asmat-stam (1953) ....244
251-300
301-350
 1. Ethnologische en andere bijzonderheden van de Gabgab-kampong Bosset ( 1950) ....302
 2. Volksordening op Frederik-Hendrik-eiland (1948 en 1953) ....308
 3. Volksordening bij de Moejoe-, Mandobo- en Djair- bevolking der onderafdeling Boven-Digoel (1930-1953) ....317
 4. Volksordening bij de Bergpapoea's (1951-1953) ....322
 5. Hoofdlijnen van het Papoea-grondenrecht (1953) ....327
 6. Het autochthone grondenrecht der Papoea's (1953) ....333
 7. Grondenrecht; duldplicht (1953) ....337
 8. Aroe-recht (1953) ....342
351-400  
 1. Gronden en viswaters in de onderafdeling Hollandia (1936-1940) ....353
 2. Beschouwingen over het grondenrecht der Sentaniërs naar aanleiding van een uitspraak van Dr Paul Wirz uit 1928 (1953) ....356
 3. Grond- en waterrechten om de Humboldt- en Jotefa- baai (1950-1953) ....361
 4. Beschikkingsrecht der „nederzettingen” bij de Waris ....365
 5. Gegevens over het grondenrecht op het eiland Japen (1952) ....367
 6. Kampong-grenzen; een grondengeschil op Biak; beschouwingen over het begrip grondvoogd (1951-1954) ....369
 7. Grondenrecht op het eiland Noemfoor (1953) ....377
 8. Een enkel gegevens over rechten op grond in de onderafdeling Fakfak (1949) ....380
 9. Rechten op grond en water in de onderafdeling Mimika (1953) ....381
401-450  
 1. Losse gegevens over rechten op grond en beplantingen in de onderafdeling Mappi (1954) ....411
 2. Gegevens over rechten op grond in de onderafdeling Boven-Digoel (1931-1954) ....415
 3. Het grondenrecht der Ekari of Ekagi der onderafdeling Wisselmeren (19,52) ....417
 4. Personen op Frederik-Hendrik-eiland (1953) ....430
 5. Personen in een Gab-gab-dorp; leeftijdsgroepen; initiaties ( 1950) ....432
 6. Verwantschapstermen en -verhoudingen in het Sarmische (1953) ....436
451-500  
 1. Verwantschapsrecht aan de Ipiri-rivier, onderafdeling Mimika (1954) ....455
 2. Verwantschap bij de bevolking van Frederik-Hendrik-eiland (1953-1954) ....458
 3. Verwantschapsterminologie der Ekagi in de onder-afdeling Wisselmeren (1952) ....460
 4. Huwelijksbeletselen. Is gemeenschap van een man met zijn stiefdochter een delict? (1953) ....469
 5. Het huwelijk bij de Waris (1940) ....479
 6. Huwelijksrecht in het Sentani-district (1952) ....481
 7. Huwelijk en bruidschat in Goeay (1952) ....485
 8. Huwelijksrecht op Biak (1953) ....487
 9. Werkzaamheid van de adviesraad Kankain karkara Biak ter bevordering van eenvormigheid op het stuk van adatbepalingen t.g.v. verloving, huwelijk en huwelijksdelicten op Biak en Noemfoor (1948-1950) ....492
 10. Over het huwelijk op het eiland Japen (1952) ....497
 11. Maleise optekening der huwelijks-adat in de onderafdeling Radja-Ampat (1947) ....500
501-550  
 1. Enige gegevens betreffende het huwelijk in de plaats Inanwatan. De z.g. "kain timoer" in het achterland van Inanwatan (1948-1951) ....510
 2. Huwelijkssluiting en huwelijksrecht bij bewoners van de Vogelkop (1949-1953) ....513
 3. Het huwelijk op Frederik-Hendrik-eiland (1948-1950) ....519
 4. Huwelijk in het Gab-gab-dorp Bosset ( 1950) ....525
 5. Huwelijk en echtscheiding bij de bevolking der onderafdeling Boven-Digoel (1930-1953-1954) ....529
 6. Huwelijk bij de Ekagi der Wisselmeren (1952) ....532
 7. Iets over het erfrecht op Biak ....536
 8. Mededelingen over erfrecht op Frederik-Hendrik-eiland (1948-1953) ....537
 9. Mededelingen over erfrecht in het Gab-gab-dorp Bosset ( 1950) ....539
 10. Cooperaties in het Sarmische ( 1953) ....541
 11. Gegevens betreffende schuldenrecht op Noemfoor (1953) ....545
 12. Rechten op baltsplaatsen van paradijsvogels in de Vogelkop. Grensbomen (1934-1935) ....548
 13. Regeling van de inheemse rechtspraak (1952-1954) ....549
551-600  
 1. Inheemse rechtspleging in de onderafdeling Mimika (1953) ....569
 2. Adatdelictenrecht en gouvernementeel strafrecht in de onderafdeling Boven-Digoel (1949-1953) ....582
 3. Aansprakelijkheid van een werkgever voor een ongeval aan een werknemer buiten diensttijd overkomen (1952) ....589
 4. Adatvonnissen (1938-1953) ....592
601-622  
 1. Beknopte literatuurlijst van Nederlands en Australisch Nieuw-Guinea ....611  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2004.

honai/home page