F.S.A. de Clercq 1893

Ethnographische Beschrijving van de West- en Noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea

Met medewerking van J.D.E. Schmeltz, met bijvoeging eener schets der Ethnographie van Duitsch en Britsch Nieuw-Guinea. Met 42 Platen en 51 Tekstillustraties (Leiden: P.W.M. Trap. xv + 300 pp).

Plate I
honai-home <<    >>