Babi terperangkap dengan jerat

(A pig caught by a snare)


© Shinji Kawai
    Desember 26, 2002

Papuaweb: Babi terperangkap dengan jerat
honai-home <<    >>